Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
09.10.2012
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
sprzedaż
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Jednostka organizacyjna ZDW:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
tel. (014) 621-17-54, fax 621-17-24
Przedmiot ogłoszenia:
Sprzedaż piasku 0-2 mm, ilość 150 ton
Numer postępowania / zamówienia:
RDWT-271-2-20/12
Ogłoszenie:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Umowa została zawarta z Spykopol M. Oleś, Zborowice 197, 33-190 Ciężkowice