Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
24.10.2012
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
sprzedaż
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Jednostka organizacyjna ZDW:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
tel. (014) 621-17-54, fax 621-17-24
Przedmiot ogłoszenia:
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew, ilość 50,26 m3
Numer postępowania / zamówienia:
RDWT-271-2-29/12
Ogłoszenie:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Umowa została zawarta z Firmą Handlowo – Usługową „ANDREW” s.c. Kowalczyk Andrzej, Kowalczyk Krzysztof, 34-730 Mszana Dolna, Raba Niżna 208