Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
29.01.2013
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
sprzedaż
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Jednostka organizacyjna ZDW:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
tel. (014) 621-17-54, fax 621-17-24
Przedmiot ogłoszenia:
Sprzedaż zbędnego sprzętu do zimowego utrzymania dróg - SOLARKA STRATOS ECOC B50-36DATN
Numer postępowania / zamówienia:
271-2-1/13
Wadium:
nie dotyczy
Ogłoszenie:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Umowa:
Postępowanie unieważniono z powodu braku ofert