Data publikacji:
18.04.2013
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Jednostka organizacyjna ZDW:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach
Jakubowice 75
32-123 Proszowice
tel/fax (012) 386-38-30
Przedmiot ogłoszenia:
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW w Jakubowicach
Numer postępowania / zamówienia:
RDWJ-271/2-3/13
Wadium:
Nie jest wymagane
Ogłoszenie:
  • Ogloszenie o przetargu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
  • WARUNKI UCZESTNICTWA
Rozstrzygnięcie postępowania:
  • Informacja o wyborze oferty
  • Informacja o ponownym wyborze oferty
Umowa:
Data zawarcia umowy : 07.05.2013r
Numer umowy : RDW-J - V - 5/2013
Strony umowy:
ZAMAWIAJACY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach 75, 32-100 Proszowice
WYKONAWCA : FPUH MALORZ Józef Chowaniec Wierch Kurucowy 72, 34-530 Bukowina Tatrzańska
Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW Jakubowice
Pełna treść umów do wglądu w ZDW - RDW Jakubowice

W. Kozerski