Data publikacji:
22.04.2013
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
sprzedaż
Rodzaj zamówienia:
usługi
Jednostka organizacyjna ZDW:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
ul. Kilińskiego 70
33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443-58-60, fax 444-20-54
Przedmiot ogłoszenia:
„Sprzedaż zbędnych kontenerów z podziałem na 2 zadania”
Numer postępowania / zamówienia:
RDWNS-271-3-5/13
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Ogłoszenie:
  • Ogloszenie o przetargu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
  • WU
Rozstrzygnięcie postępowania:
  • Informacja o uniewaznieniu postepowania
A. Pomietło