Data publikacji:
21.06.2013
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
inne
Rodzaj zamówienia:
usługi
Jednostka organizacyjna ZDW:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot ogłoszenia:
„Naprawa systemu AD-BLUE w samochodzie MB UNIMOG U-400”
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-8-271-ZMW/ 20 /2013
Ogłoszenie:
  • Ogloszenie o przetargu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
  • Wzor oferty zal nr 1
  • Warunki uczestnictwa (WU)
  • Oswiadczenie zal nr 2
Rozstrzygnięcie postępowania:
  • Zawiadomienie o wyborze oferty
M. Trela