Data publikacji:
31.07.2014
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Jednostka organizacyjna ZDW:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot ogłoszenia:
„Usunięcie drzew oraz dokonanie nowych nasadzeń na terenie ZDW w Krakowie ul. Głowackiego 56”
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DU-3-271-ZMW/26/2014
Ogłoszenie:
  • Zaproszenie do zlozenia oferty
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
  • Oswiadczenie zal nr 4
  • WWER zal nr 3
  • Formularz oferty zal nr 2
  • Opis przedmiotu zamowienia zal nr 1
Rozstrzygnięcie postępowania:
  • Zawiadomienie o wyborze oferty
M. Trela