Data publikacji:
31.03.2015
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Jednostka organizacyjna ZDW:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot ogłoszenia:
Dzierżawa parkingu „Krowiarki” o powierzchni 0,3 ha w m. Zubrzyca Górna przy drodze wojewódzkiej Nr 957 Białka - Nowy Targ.
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DU-3-221-3/2015
Wadium:
-
Ogłoszenie:
  • Ogloszenie o przetargu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
  • Projekt umowy zal nr 4
  • Deklaracja zawarcia umowy ubezpieczenia zal nr 5
  • Oswiadczenie oferenta zal nr 6
  • Oswiadczenie oferenta zal nr 3
  • Mapka z oznaczeniem terenu zal nr 1
  • Wzor oferty zal nr 2
  • Materialy przetargowe
Rozstrzygnięcie postępowania:
  • Protokol z przetargu
Umowa:
Postępowanie pozostaje nierozstrzygnięte - Wykonawca odstąpił od podpisania umowy.

M. Trela