Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
06.07.2017
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Jednostka organizacyjna ZDW:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot ogłoszenia:
„Wynajem lokali użytkowych Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70 : Zadanie 1 - lokal użytkowy pokój ozn. 4 – pow. 17,3 m2, Zadanie 2 - lokal użytkowy pokój ozn. 15, 16 – pow. 34,6 m2, Zadanie 3 - lokal użytkowy pokój ozn. 5 – pow. 12,0 m2, Zadanie 4 - lokal użytkowy pokój ozn. 6 – pow. 11,0 m2,"
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DU3-221/2/2017
Wadium:
-
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
Termin składania ofert upływa w dniu 20-07-2017. godz. 12:00;
Rozstrzygnięcie postępowania: