Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
18.08.2017
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
sprzedaż
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Jednostka organizacyjna ZDW:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot ogłoszenia:
sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym drog wojewódzkich administrowanych przez rdw kraków z podzialem na dwa zadania
Numer postępowania / zamówienia:
RDWK-271-1-7/17
Wadium:
Nie dotyczy
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
25.08.2017
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Zadanie nr 1 Umowa nr : 9/2017/RDWK zdn: 30.08.2017.Zamawiający; Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Zabierzowie ul.Spokojna 1 A
ZAkup-78 m3 drewna
Kupujący :Marcin Możdżeń 34-511 Kościelisko ul.Rysulówka 81
Zadanie nr 2 -Umowa nr 10/2017/RDWK z dn: 30.08.2017
Zakup 242m3 drewna
Kupujący : ZPHU BAMAR Małgorzata Banaś ,Robert Banaś s.c. 43-354 Czaniec,ul.Kościelna 41