Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
27.09.2017
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
sprzedaż
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Jednostka organizacyjna ZDW:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot ogłoszenia:
"Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew"
Numer postępowania / zamówienia:
RDWT-271-2-22/17
Wadium:
nie dotyczy
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
06-10-2017
Umowa:
Umowa została zawarta z: Panem Mariuszem Prusiem (Pruś) prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: MARIUSZ PRUŚ-WYROBY Z DREWNA, adres: Łużna 585, 38-322 Łużna, oryginał znajduje się w RDW Tarnów.