Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
24.01.2018
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
sprzedaż
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Jednostka organizacyjna ZDW:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
tel. (014) 621-17-54, fax 621-17-24
Przedmiot ogłoszenia:
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki z podziałem na 19 zadań
Numer postępowania / zamówienia:
RDWT-271-2-3/18
Wadium:
nie dotyczy
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
8.02.2017 do godz. 9.30
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Numer umowy: 6/2018/RDWT
Data zawarcia umowy: 13.02.2018 r.
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Kraków
WYKONAWCA: FHU Arkadiusz Data
Przedmiot umowy:
„Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki z podziałem na 19 zadań - zadanie 15 i 19".
Numer umowy: 7/2018/RDWT
Data zawarcia umowy: 12.02.2018 r.
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Kraków
WYKONAWCA: Kazimierz Bogacz
Przedmiot umowy:
„Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki z podziałem na 19 zadań - zadanie 1".
Oryginały ww. umów znajdują się w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków – Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków – Wydział Zamówień Publicznych
oraz w ZDW – RDW w Tarnowie.