Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
03.04.2018
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
sprzedaż
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Jednostka organizacyjna ZDW:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach
ul. Drogowców 2
32-400 Myślenice
tel. (012) 272-17-88, fax 274-14-16
Przedmiot ogłoszenia:
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na 2 zadania.
Numer postępowania / zamówienia:
RDWM-271-2-10/18
Wadium:
Nie dotyczy
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
11.04.2018 r. godz. 09:30
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Numer umowy: 12/2018/RDWM
Data zawarcia umowy: 16.04.2018 r.
Strony umowy:
SPRZEDAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach,
ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice.
KUPUJĄCY:
Firma Handlowo Usługowa Arkadiusz Data Jabłonica 25, 38-200 Jasło.
Przedmiot umowy:
„Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na 2 zadania".
Zadanie nr 1.
Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW w Myślenicach.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW – RDW w Myślenicach.

Numer umowy: 13/2018/RDWM
Data zawarcia umowy: 16.04.2018 r.
Strony umowy:
SPRZEDAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach,
ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice.
KUPUJĄCY:
Krzysztof Niziński 34-210 Zembrzyce 150.
Przedmiot umowy:
„Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na 2 zadania".
Zadanie nr 2.
Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW w Myślenicach.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW – RDW w Myślenicach.