Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
20.02.2019
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
sprzedaż
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Jednostka organizacyjna ZDW:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
ul. Kilińskiego 70
33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443-58-60, fax 444-20-54
Przedmiot ogłoszenia:
„Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Nowy Sącz z podziałem na części”
Numer postępowania / zamówienia:
RDWNS-271-3-1/19
Wadium:
Nie dotyczy
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
07.03.2019 r. godz. 09:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
NUMER UMOWY: 04/2019/RDWNS
DATA ZAWARCIA UMOWY: 20 marca 2019 r.
PRZEDMIOT UMOWY: „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Nowy Sącz z podziałem na części” - Część nr 1 - drewno liściaste miękkie w ilości 3,38 m3 i drewno iglaste w ilości 3,62 m3 – odbiór drewna z placu składowego w Lasku nr 52a k/Nowego Targu.
Strony umowy:
KUPUJĄCY: Antoni Zając Firma Handlowo - Usługowa Cyganowice 112, 33-340 Stary Sącz
SPRZEDAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70.

NUMER UMOWY: 05/2019/RDWNS
DATA ZAWARCIA UMOWY: 20 marca 2019 r.
PRZEDMIOT UMOWY: „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Nowy Sącz z podziałem na części” - Część nr 2 drewno liściaste opałowe miękkie w ilości 197,19 m3, drewno liściaste opałowe twarde w ilości 9,99 m3 i drewno opałowe miękkie w ilości 7,87 m3 – odbiór drewna z placu składowego w Starym Sączu, ul. Źródlana 24.
Strony umowy:
KUPUJĄCY: DREW-BUD Barbara Zapała 32-445 Krzyszkowice 628
SPRZEDAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70

Oryginały w/w umów znajdują się w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.
Pełna treść w/w umów do wglądu w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.