Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
07.08.2020
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Jednostka organizacyjna ZDW:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot ogłoszenia:
„Dzierżawa parkingu „Głodówka” o powierzchni 1200 m2 w przy DW Nr 960 Czarna Góra - Bukowina Tatrzańska - Łysa Polana - granica państwa”
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW/DU-3-221/3/2020
Wadium:
2 000,00 zł
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
do 13.08.2020 r. do godziny 12:00
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Rozstrzygnięcie postępowania: