Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
30.10.2020
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Jednostka organizacyjna ZDW:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot ogłoszenia:
„Sprzedaż ciągników rolniczych z podziałem na 4 zadania”
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DU-3-271-ZMW/19/2020
Wadium:
5 000,00 PLN na każde zadanie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
do dnia 12.11.2020 do godz. 10:00

Przetarg zostaje unieważniony. Na podstawie Pkt 9 Warunków Uczestnictwa w przetargu.