Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
07.04.2010
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Jednostka organizacyjna ZDW:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach
Jakubowice 75
32-123 Proszowice
tel/fax (012) 386-38-30
Przedmiot ogłoszenia:
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW w Jakubowicach z podziałem na dwa zadania
Numer postępowania / zamówienia:
RDWJ-271/2-1/10
Wadium:
Nie dotyczy
Ogłoszenie:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Data zawarcia umowy :
Zadanie nr 1 - 16.04.2010r.
Zadanie nr 2 - 19.04.2010r.
Numer umowy :
Zadanie nr 1 - RDW-J-V-12/2010
Zadanie nr 2 - RDW-J-V-13/2010
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew
Strony umowy:
SPRZEDAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach 75, 32-100 Proszowice
KUPUJĄCY :
Zadanie nr 1 - Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych AGROBUD z siedzibą w Piotrkowice Małe 97, 32-104 Koniusza
Zadanie nr 2 - FPHU GREM 41-700 Ruda Śląska, ul. Matejki 16
Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW Jakubowice
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - RDW Jakubowice