Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
25.08.2021
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Jednostka organizacyjna ZDW:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot ogłoszenia:
"Dzierżawa parkingu „Głodówka” o powierzchni 1200 m2 w przy DW Nr 960 Czarna Góra - Bukowina Tatrzańska - Łysa Polana - granica państwa"
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW/DU-3-221/5/2021
Wadium:
Tak - pkt VII Materiały przetargowe
Ogłoszenie / Zaproszenie:
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
do dnia 30-08-2021r. do godz. 11:00
Rozstrzygnięcie postępowania: