Data publikacji:
27.06.2022
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
wynajem
Rodzaj zamówienia:
usługi
Jednostka organizacyjna ZDW:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot ogłoszenia:
„Najem lokali, powierzchni użytkowych przy ul. Głowackiego 34A w Nowym Sączu”
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW/DU-3-221/2/2022
Wadium:
-
Ogłoszenie / Zaproszenie:
  • ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) / Opis potrzeb i wymagań (OPW):
  • materiały przetargowe
  • wzór oferty - załącznik nr 2
  • oświadczenie - załącznik nr 3
  • projekt umowy - załacznik nr 4
  • deklaracja zawarcia umowy oc - złącznik nr 5
  • załącznik 1a bud adm
  • załącznik 1b bud adm
  • załącznik 2 bud garażowo magazynowy
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
Termin składania ofert upływa w dniu 18-07-2022r. o godz. 12:00
M. Trela