Data publikacji:
27.06.2022
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
wynajem
Rodzaj zamówienia:
usługi
Jednostka organizacyjna ZDW:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot ogłoszenia:
„Wynajem pokoi biurowych w budynku administracyjnym oraz powierzchni użytkowych w budynku magazynowym przy ul. Ostrogskich 5 w Tarnowie „
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW/DU-3-221/3/2022
Wadium:
-
Ogłoszenie / Zaproszenie:
  • ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) / Opis potrzeb i wymagań (OPW):
  • materiały przetargowe
  • wzór oferty - załacznik nr 2
  • oświadczenie - załącznik nr 3
  • projekt umowy - załacznikk nr 4
  • deklaracja zawarcia umowy oc - złącznik nr 5
  • załacznik 1 a
  • załacznik 1 b
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
do 20.07.2022 do godziny 12:00
M. Trela