Data publikacji:
27.07.2022
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
sprzedaż
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Jednostka organizacyjna ZDW:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot ogłoszenia:
„Sprzedaż samochodu”
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DU-3-271-ZMW/18/2022
Wadium:
-
Ogłoszenie / Zaproszenie:
  • ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) / Opis potrzeb i wymagań (OPW):
  • warunki uczestnictwa (wu)
  • wzór oferty - załącznik nr 1 do wu
  • projekt umowy - załącznik nr 2
  • oświadczenie - załącznik nr 3
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
05.08.2022 r. do godziny 10:00
Rozstrzygnięcie postępowania:
  • protokół z przetargu
M. Trela