Data publikacji:
25.10.2010
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Jednostka organizacyjna ZDW:

Przedmiot ogłoszenia:
Wynajem wyznaczonych lokali użytkowych w Nowym Sączu, ul. Kilińskiego 70
Numer postępowania / zamówienia:
6/2010
Ogłoszenie:
  • Ogloszenie 25-10-2010
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
  • Nowy folder
Rozstrzygnięcie postępowania:
  • Protokol z prac komisji
R. Noceń