Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Deklaracja dostępności Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Wstęp Deklaracji

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.zdw.krakow.pl/.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie (w skrócie ZDW):

Telefon: +48 (12) 44-65-701, (12) 637-28-79

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres korespondencyjny: ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://www.zdw.krakow.pl/ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2015-05-19.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-08.

Strona internetowa https://www.zdw.krakow.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań ZDW,
  • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań ZDW.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • posiada określony atrybut <lang>,
  • większość obrazków i linków posiada opis alternatywny w atrybucie  „alt",
  • nie używa tabel to budowy szkieletu strony,
  • posiada odpowiedni kontrast  (min. 4 do 1),
  • używa list określonych i nieokreślonych do budowy elementów nawigacji,
  • używa znaczników nagłówków do budowy i podziału treści,
  • pozwala na znaczne powiększenie treści za pomocą narzędzi popularnych przeglądarek.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot zewnętrzny o nazwie GTHST Michał Łuszcz, 39-110 Wielopole Skrzyńskie 490, NIP: 818 160 84 87, Regon: 180800436, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 727 932 332

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-17.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie  do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczony został Krzysztof Wandas,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: +48 12 44 65 762 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie posiada siedzibę przy ul. Głowackiego 56 w dzielnicy Bronowice. Z Dworca Głównego do ZDW można dojechać liniami tramwajowymi nr 4,14, 24 (przystanek Głowackiego, około 650 metrów od ZDW) oraz szybką koleją aglomeracyjną (przystanek Kraków Łobzów, około 700 metrów od ZDW).

Do budynku ZDW prowadzi wejście po 11 schodach. Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – winda). Zapewniona jest w sposób głosowy informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku – portier. Jest zapewniony wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego. W ZDW nie ma zainstalowanej pętli indukcyjnej. Dwójka pracowników zna podstawy języka migowego. Na stronie internetowej informacje o zakresie działalności ZDW są zapewnione w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo oraz informacji w tekście łatwym do czytania. Ponadto komunikacja z Urzędem jest zapewniona na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku.