Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 13
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-3-271-7/23 "Dostawa materiałów biurowych do siedzib Zarządu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
2 RDWT/UNSS/3/2023 Zakup bloków betonowych z podziałem na części dostawy
3 ZDW-DN-3-271- 4/23 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na... usługi
4 RDWM/UNSS/1/2023 Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz... usługi
5 RDWM/UNSS/2/2023 Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz... usługi
6 RDWNS/UNSS/4/2023 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Obwodu Drogowego w... usługi
7 RDWNS/UNSS/5/2023 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Obwodu Drogowego w... usługi
8 RDWK/UNSS/2/2023 Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz... usługi
9 RDWK/UNSS/3/2023 Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz... usługi
10 RDWK-UNSS/4/2023 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
11 DU-4-271-1/23 Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dla dróg... usługi
12 RDWM/UNSS/3/2023 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
13 RDWM/UNSS/4/2023 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
Strona 1 z 1