Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 22
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-3-271- 4/23 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na... usługi
2 RDWNS/UNSS/4/2023 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Obwodu Drogowego w... usługi
3 RDWNS/UNSS/5/2023 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Obwodu Drogowego w... usługi
4 RDWK/UNSS/2/2023 Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz... usługi
5 RDWK/UNSS/3/2023 Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz... usługi
6 RDWK-UNSS/4/2023 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
7 ZDW-DU-3-271-1/2/23 "Monitorowanie 2 sztuk minikopartek JCB" usługi
8 ZDW-DN-3-271-45/23 Wykonanie przeglądu klimatyzacji w siedzibie Zarządu Dróg... usługi
9 ZDW-RDWK-271-1-034/2023 Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych niesegregowanych odpadów z ZDW... usługi
10 ZDW-RDWK-271-1-035/23 Nasadzenia i utrzymanie drzew na Obwodnicy Olkusza. usługi
11 ZDW-DU-5-271-1-003/23 Korekta lokalizacji automatów MKA usługi
12 ZDW-DU-5-271-1-004/23 Usługa kolokacji serwerów usługi
13 ZDW-DU-5-271-1-006/23 Budowa linii stałego zasilania do stacji ITS - Wierch Poroniec usługi
14 ZDW-DN-3-271-56/23 Doręczanie świadczeń pieniężnych w formie przekazów pocztowych lub... usługi
15 ZDW-RDWK-271-1-047/23 Nasadzenia i utrzymanie roślin /kwiatów/ na dwóch rondach w ciągu DW 774... usługi
Strona 1 z 2