Data publikacji:
27.02.2023
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
ul. Kilińskiego 70
33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443-58-60, fax 444-20-54
Przedmiot zamówienia:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Obwodu Drogowego w Czarnym Dunajcu
Numer postępowania / zamówienia:
RDWNS/UNSS/4/2023
Wadium:
nie dotyczy
Ogłoszenie / Zaproszenie:
  • zapytanie ofertowe
  • zał. nr 1 - formularz oferty
  • zał. nr 2 - formularz wyceny ofertowej
  • zał. nr 3 - wzór umowy
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
03.03.2023 r. godz.10.00
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
  • zestawienie złożonych w postępowaniu ofert
Rozstrzygnięcie postępowania:
  • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Umowa:
NUMER UMOWY: 38/2023/ZDW
DATA ZAWARCIA UMOWY: 9 marca 2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Obwodu Drogowego w Czarnym Dunajcu

ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: FCC Podhale Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ

Oryginał umowy znajduje się w ZDW – Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW – Wydział Zamówień Publicznych.E.Poręba-Skoczeń