Data publikacji:
15.03.2023
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
tel. (014) 621-17-54, fax 621-17-24
Przedmiot zamówienia:
Zakup bloków betonowych z podziałem na części
Numer postępowania / zamówienia:
RDWT/UNSS/3/2023
Wadium:
Brak
Ogłoszenie / Zaproszenie:
  • zapytanie ofertowe
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) / Opis potrzeb i wymagań (OPW):
  • zal nr 1 - formularz oferty
  • zal nr 1.1 - formularz wyceny
  • zdjęcie bloku betonowego typu lego 1
  • zdjęcie bloku betonowego typu lego 2
  • zdjęcie bloku betonowego typu lego 3
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
20.03.2023 r. godz. 10:00
Rozstrzygnięcie postępowania:
  • zawiadomienie o wyborze oferty
Ewa Zając