Data publikacji:
28.04.2023
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
zapytanie o cenę
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie przeglądu klimatyzacji w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-3-271-45/23
Wadium:
Brak
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
W terminie do dnia 10.05.2023 r. do godz. 10.00
Umowa:
Tak

  • zapytanie ofertowe - przegląd klimatyzacji
  • załącznik nr 1 formularz ofertowy - przegląd klimatyzacji
  • załącznik nr 2 - wzór umowy - przegląd klimatyzacji.doc
  • 3. zestawienie ofert zdw-dn-3-271-45 23
  • 4. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zdw-dn-3-271-45 23
M. Kurowska