Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
28.04.2023
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot zamówienia:
Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych niesegregowanych odpadów z ZDW -Rejon Dróg Wojewódzkich Kraków z/s w Zabierzowie ul.Spokojna 1A
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-RDWK-271-1-034/2023
Wadium:
Nie dotyczy.
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
09.05.2023 godz10:00
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Umowa nr 113/2-023/ZDW z cdn: 12.05.2023

Strony umowy: Zamawiający ZDW- Rejon Dróg Wojewódzkich Kraków z/s w Zabierzowie ul.Spokojna A
Wykonawca : Remondis Kraków Sp z o.o. ul.półłanki 64 ,30-740 Kraków,
Oryginał umowy znajduje się w siedzibie RDW Kraków adres j/w