Data publikacji:
01.08.2023
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach
Jakubowice 75
32-123 Proszowice
tel/fax (012) 386-38-30
Przedmiot zamówienia:
Zakup i dostawa wody mineralnej dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-RDWJ-271-1-040/23
Wadium:
nie dotyczy
Ogłoszenie / Zaproszenie:
  • zapytanie ofertowe
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) / Opis potrzeb i wymagań (OPW):
  • zal nr 1 - formularz oferty
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
07.08.2023r godz. 10:00
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
  • informacja o zlozonych ofertach
Rozstrzygnięcie postępowania:
  • zawiadomienie o wyborze oferty
W. Kozerski