Data publikacji:
11.09.2023
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
ul. Kilińskiego 70
33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443-58-60, fax 444-20-54
Przedmiot zamówienia:
Dostawa elementów odstraszających zwierzynę tzw. „wilczych oczu”
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-RDWNS-271-1-109/23
Wadium:
nie dotyczy
Ogłoszenie / Zaproszenie:
  • zapytanie ofertowe
  • zał. nr 1 - formularz oferty
  • zał. nr 1a - wycena ofertowa
  • zał. nr 2 wzór umowy
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
15.09.2023 r. godz. 10.00
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
  • informacja o złożonych w postępowaniu ofertach
Rozstrzygnięcie postępowania:
  • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
E.Poręba-Skoczeń