Data publikacji:
24.03.2023
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach
ul. Drogowców 2
32-400 Myślenice
tel. (012) 272-17-88, fax 274-14-16
Przedmiot zamówienia:
Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej przepompowni wód opadowych oraz systemu zasilania awaryjnego przepompowni w m. Staniątki w ciągu DW 964
Numer postępowania / zamówienia:
RDWM/UNSS/4/2023
Wadium:
Nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy: 32/2023/ZDW
Data zawarcia umowy: 08.03.2023 r.
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków.
WYKONAWCA:
Bartosz Misiarz ELBAR ul. Kormoranów 4, 30-737 Kraków.
PRZEDMIOT UMOWY:
„Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej przepompowni wód opadowych oraz systemu zasilania awaryjnego przepompowni w m. Staniątki w ciągu DW 964".
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach.


T. Jania