Data publikacji:
01.03.2023
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot zamówienia:
Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz pochodzących z dróg Obwodu Drogowego w Kętach
Numer postępowania / zamówienia:
RDWK/UNSS/3/2023
Wadium:
Nie dotyczy
Ogłoszenie / Zaproszenie:
  • zapytanie ofertowe
  • oferta
  • wycena oferowa
  • wzór umowy
  • nowe zamienne zapytanie ofertowe
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
06.03.2023 z godz 10:00
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
  • informacja o złożonych ofertach
Rozstrzygnięcie postępowania:
  • zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.
Umowa:
Umowa nr : 35/2023/ZDW z dn: 08.03.2023.
Zamawiający ; Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul.Głowackiego 56,30-085 Kraków
Zleceniobiorca : Przedsiębiorstwo Komunalne Komax Sp z o.o. ul.Mickiewicza 8,32-650 Kęty
Przedmiot umowy :Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz pochodzących z dróg Obwodu Drogowego w Kętach.
Oryginał umowy znajduje się w siedzibie ; Rejonu Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Zabierzowie , Zabierzów ul.Spokojna 1 A.


J. Kądzioła