Data publikacji:
10.03.2023
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot zamówienia:
Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej przepompowni wód opadowych oraz systemu zasilania awaryjnego przepompowni w m. Oświęcim w ciągu DW 933.
Numer postępowania / zamówienia:
RDWK-UNSS/4/2023
Wadium:
Nie dotyczy
Ogłoszenie / Zaproszenie:
  • zapytanie ofertowe
  • zał. nr 1 - formularz oferty
  • zal nr 2.1 - wycena ofertowa
  • opz
  • wzór umowy
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
15.03.2023r
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
  • informacja o złożonych ofertach
Rozstrzygnięcie postępowania:
  • informacja o wyborze
Umowa:
Umowa nr ;53/2023/ZDW z dnia 20.03.2023
Strony umowy ; Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie 300-085 Kraków ul.Glowackiego 56
Wykonawca : Mariusz Podoba ELDREAM Mariusz Podoba ul.Bukowska 70,32-050 Skawina
Przedmiot umowy : Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej przepompowni wód opadowych oraz systemu zasilania awaryjnego przepompowni w m. Oświęcim w ciągu DW 933.
Oryginał umowy znajduje się w siedzibie RDW Kraków z/s w Zabierzowie ul.Spokojna 1 A,32-080 Zabierzów

J. Kądzioła