Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
22.05.2023
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Budowa linii stałego zasilania do stacji ITS - Wierch Poroniec
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DU-5-271-1-006/23
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 112/2023/ZDW
Data zawarcia umowy : 12.05.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Budowa linii stałego zasilania do stacji ITS - Wierch Poroniec"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : VATICO Wacław Szczepanik os. Centrum D1/165 31-932 Kraków

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Transportu.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Transportu.