Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 7
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-5/23 Dostawa mieszanki mineralno-bitumicznej w workach do układania na... dostawy
2 ZDW-DN-4-271-6/23 Wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu – przebudowa skrzyżowania... roboty budowlane
3 ZDW-DN-4-271-9/23 Budowa mostu na potoku Jaworzynka w m. Zawoja wraz z rozbudową... roboty budowlane
4 ZDW-DN-4-271-4/23 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Budowa obwodnicy i mostów w... usługi
5 ZDW-DN-4-271-11/23 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa skrzyżowań w ciągach... usługi
6 ZDW-DN-4-271-14/23 Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Zarząd... usługi
7 ZDW-DN-4-271-12/23 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa skrzyżowań w ciągach... usługi
Strona 1 z 1