Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 9
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-107/22 Dostawa samochodów osobowych dostawy
2 ZDW-DN-4-271-116/22 Dostawa minikoparek wraz z przyczepami typu laweta do ich przewożenia dostawy
3 ZDW-DN-4-271-108/22 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
4 ZDW-DN-4-271-112/22 Likwidacja uszkodzeń i deformacji nawierzchni DW 971 roboty budowlane
5 ZDW-DN-4-271-103/22 Budowa chodnika w ciągu DW 953 w m. Grabie i m. Sosnowice –... usługi
6 ZDW-DN-4-271-106/22 Budowa ciągu pieszo-rowerowego od skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w... usługi
7 ZDW-DN-4-271-110/22 Usługi utrzymania czystości i porządku w obiektach Zarządu Dróg... usługi
8 ZDW-DN-4-271-117/22 Zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu centralnego... usługi
9 ZDW-DN-4-271-115/22 Pełnienie dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich... usługi
Strona 1 z 1