Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
30.12.2022
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
tryb podstawowy – wariant 1
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Dostawa papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów, kserokopiarek i faksów
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-132/22
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
17.01.2023 r. godzina 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) system miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/08c8b28d-fe03-43a1-8e56-842f6da894c3
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie132.22@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
Umowa:
Numer umowy: 8/2023/ZDW
Data zawarcia umowy: 14.02.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Dostawa papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów, kserokopiarek i faksów

ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MULTIKOM Adam Papierski ul. Fabryczna 15, 85-741 Bydgoszcz

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.