Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
23.03.2023
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
tryb podstawowy – wariant 1
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie – z podziałem na części
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-14/23
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
03.04.2023 r. godz. 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) platforma e-Zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-35272bbb-c966-11ed-9355-06954b8c6cb9
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie14.23@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
Umowa:
DANE UMOWY:
Część nr 1
umowa nr 104/2023/ZDW
data zawarcia: 04.05.2023 r.
strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA:
MEDGAR Przemysław Gargas ul. Biegonicka 9, 33-300 Nowy Sącz
przedmiot umowy:
Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie – z podziałem na części: Część nr 1 – trasy rowerowe zlokalizowane na terenie RDW Nowy Sącz: VeloDunajec odc. Poronin – Nowy Targ – Niedzica
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

Część nr 2
umowa nr 105/2023/ZDW
data zawarcia: 04.05.2023 r.
strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA:
MEDGAR Przemysław Gargas ul. Biegonicka 9, 33-300 Nowy Sącz
przedmiot umowy:
Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie – z podziałem na części: Część nr 2 – trasy rowerowe zlokalizowane na terenie RDW Nowy Sącz: VeloDunajec odc. Krościenko nad Dunajcem – Jazowsko
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

Część nr 3
umowa nr 106/2023/ZDW
data zawarcia: 04.05.2023 r.
strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA:
MEDGAR Przemysław Gargas ul. Biegonicka 9, 33-300 Nowy Sącz
przedmiot umowy:
Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie – z podziałem na części: Część nr 3 – trasy rowerowe zlokalizowane na terenie RDW Nowy Sącz: VeloDunajec odc. Stary Sącz, EuroVelo11 odc. Barcice – Nowy Sącz – Wielogłowy
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

Część nr 4
umowa nr 107/2023/ZDW
data zawarcia: 04.05.2023 r.
strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA:
Krystian Misiaszek Firma Usługowa Sędziszowice 90, 28-512 Bejsce
przedmiot umowy:
Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie – z podziałem na części: Część nr 4 – trasy rowerowe zlokalizowane na terenie RDW Tarnów: VeloMetropolis (EuroVelo 4), VeloDunajec odc. Ostrów – Wietrzychowice, Wiślana Trasa Rowerowa odc. Kopacze Wielkie – Szczucin
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

Część nr 5
umowa nr 108/2023/ZDW
data zawarcia: 04.05.2023 r.
strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA:
Krystian Misiaszek Firma Usługowa Sędziszowice 90, 28-512 Bejsce
przedmiot umowy:
Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie – z podziałem na części: Część nr 5 – trasy rowerowe zlokalizowane na terenie RDW Jakubowice: Wiślana Trasa Rowerowa odc. Wola Zabierzowska – Kopacze Wielkie, EuroVelo 4 odc. Majkowice – Bogucice, VeloRaba odc. Mikluszowice – Niedary
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

Część nr 6
umowa nr 109/2023/ZDW
data zawarcia: 04.05.2023 r.
strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA:
Krystian Misiaszek Firma Usługowa Sędziszowice 90, 28-512 Bejsce
przedmiot umowy: FHU WOJMAR Wojciech Kajta ul. Parkowa 8A, 32-005 Niepołomice
Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie – z podziałem na części: Część nr 6 – trasy rowerowe zlokalizowane na terenie RDW Myślenice: EuroVelo 4 / Wiślana Trasa Rowerowa odc. Niepołomice – Wola Zabierzowska
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

Część nr 7
umowa nr 110/2023/ZDW
data zawarcia: 04.05.2023 r.
strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA:
INFERNO Sp. z o.o. Pogórze ul. Goruszki 31, 43-430 Skoczów
przedmiot umowy: FHU WOJMAR Wojciech Kajta ul. Parkowa 8A, 32-005 Niepołomice
Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie – z podziałem na części: Część nr 7 – trasy rowerowe zlokalizowane na terenie RDW Kra Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych