Data publikacji:
23.03.2023
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
tryb podstawowy – wariant 1
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie – z podziałem na części
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-14/23
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Ogłoszenie / Zaproszenie:
 • ogloszenie o zamowieniu
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia (28.03.2023 r.)
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) / Opis potrzeb i wymagań (OPW):
 • swz - cz. opisowa
 • zal nr 1 swz - opz
 • zal nr 2.1. swz - formularz oferty (czesc nr 1)
 • zal nr 2.1.1. swz - formularz kosztorysu ofertowego (czesc nr 1)
 • zal nr 2.2. swz - formularz oferty (czesc nr 2)
 • zal nr 2.2.1. swz - formularz kosztorysu ofertowego (czesc nr 2)
 • zal nr 2.3. swz - formularz oferty (czesc nr 3)
 • zal nr 2.3.1. swz - formularz kosztorysu ofertowego (czesc nr 3)
 • zal nr 2.4. swz - formularz oferty (czesc nr 4)
 • zal nr 2.4.1. swz - formularz kosztorysu ofertowego (czesc nr 4)
 • zal nr 2.5. swz - formularz oferty (czesc nr 5)
 • zal nr 2.5.1. swz - formularz kosztorysu ofertowego (czesc nr 5)
 • zal nr 2.6. swz - formularz oferty (czesc nr 6)
 • zal nr 2.6.1. swz - formularz kosztorysu ofertowego (czesc nr 6)
 • zal nr 2.7. swz - formularz oferty (czesc nr 7)
 • zal nr 2.7.1. swz - formularz kosztorysu ofertowego (czesc nr 7)
 • zal nr 3.1. swz - oswiadczenie wstepne (wykonawca)
 • zal nr 3.2. swz - oswiadczenie wstepne (podmiot trzeci)
 • zal nr 4 swz - zobowiązanie (podmiot trzeci)
 • zal nr 5 swz - oswiadczenie (realizacja zamowienia - wykonawcy wspolni)
 • zal nr 6.1. swz - wzor umowy (czesc nr 1)
 • zal nr 6.2. swz - wzor umowy (czesc nr 2)
 • zal nr 6.3. swz - wzor umowy (czesc nr 3)
 • zal nr 6.4. swz - wzor umowy (czesc nr 4)
 • zal nr 6.5. swz - wzor umowy (czesc nr 5)
 • zal nr 6.6. swz - wzor umowy (czesc nr 6)
 • zal nr 6.7. swz - wzor umowy (czesc nr 7)
Odpowiedzi, wyjaśnienia, komunikaty, zmiany treści SWZ / OPW:
1.
 • pismo - odpowiedzi (27.03.2023 r.)
2.
 • pismo - odpowiedzi (cz. 2), zmiana swz, zmiana terminow (28.03.2023 r.)
 • zamienne str. 18 i 36 swz - cz. opisowa (28.03.2023 r.)
 • zamienny zal nr 1 swz - opz (28.03.2023 r.)
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
03.04.2023 r. godz. 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) platforma e-Zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-35272bbb-c966-11ed-9355-06954b8c6cb9
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie14.23@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamowienia
 • informacja o ofertach złozonych w postępowaniu - protokol z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie postępowania:
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Umowa:
DANE UMOWY:
Część nr 1
umowa nr 104/2023/ZDW
data zawarcia: 04.05.2023 r.
strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA:
MEDGAR Przemysław Gargas ul. Biegonicka 9, 33-300 Nowy Sącz
przedmiot umowy:
Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie – z podziałem na części: Część nr 1 – trasy rowerowe zlokalizowane na terenie RDW Nowy Sącz: VeloDunajec odc. Poronin – Nowy Targ – Niedzica
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

Część nr 2
umowa nr 105/2023/ZDW
data zawarcia: 04.05.2023 r.
strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA:
MEDGAR Przemysław Gargas ul. Biegonicka 9, 33-300 Nowy Sącz
przedmiot umowy:
Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie – z podziałem na części: Część nr 2 – trasy rowerowe zlokalizowane na terenie RDW Nowy Sącz: VeloDunajec odc. Krościenko nad Dunajcem – Jazowsko
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

Część nr 3
umowa nr 106/2023/ZDW
data zawarcia: 04.05.2023 r.
strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA:
MEDGAR Przemysław Gargas ul. Biegonicka 9, 33-300 Nowy Sącz
przedmiot umowy:
Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie – z podziałem na części: Część nr 3 – trasy rowerowe zlokalizowane na terenie RDW Nowy Sącz: VeloDunajec odc. Stary Sącz, EuroVelo11 odc. Barcice – Nowy Sącz – Wielogłowy
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

Część nr 4
umowa nr 107/2023/ZDW
data zawarcia: 04.05.2023 r.
strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA:
Krystian Misiaszek Firma Usługowa Sędziszowice 90, 28-512 Bejsce
przedmiot umowy:
Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie – z podziałem na części: Część nr 4 – trasy rowerowe zlokalizowane na terenie RDW Tarnów: VeloMetropolis (EuroVelo 4), VeloDunajec odc. Ostrów – Wietrzychowice, Wiślana Trasa Rowerowa odc. Kopacze Wielkie – Szczucin
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

Część nr 5
umowa nr 108/2023/ZDW
data zawarcia: 04.05.2023 r.
strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA:
Krystian Misiaszek Firma Usługowa Sędziszowice 90, 28-512 Bejsce
przedmiot umowy:
Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie – z podziałem na części: Część nr 5 – trasy rowerowe zlokalizowane na terenie RDW Jakubowice: Wiślana Trasa Rowerowa odc. Wola Zabierzowska – Kopacze Wielkie, EuroVelo 4 odc. Majkowice – Bogucice, VeloRaba odc. Mikluszowice – Niedary
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

Część nr 6
umowa nr 109/2023/ZDW
data zawarcia: 04.05.2023 r.
strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA:
Krystian Misiaszek Firma Usługowa Sędziszowice 90, 28-512 Bejsce
przedmiot umowy: FHU WOJMAR Wojciech Kajta ul. Parkowa 8A, 32-005 Niepołomice
Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie – z podziałem na części: Część nr 6 – trasy rowerowe zlokalizowane na terenie RDW Myślenice: EuroVelo 4 / Wiślana Trasa Rowerowa odc. Niepołomice – Wola Zabierzowska
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

Część nr 7
umowa nr 110/2023/ZDW
data zawarcia: 04.05.2023 r.
strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA:
INFERNO Sp. z o.o. Pogórze ul. Goruszki 31, 43-430 Skoczów
przedmiot umowy: FHU WOJMAR Wojciech Kajta ul. Parkowa 8A, 32-005 Niepołomice
Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie – z podziałem na części: Część nr 7 – trasy rowerowe zlokalizowane na terenie RDW Kra Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych


B. Jaśko