Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 11
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-81/23 Dostawa samochodów osobowych – z podziałem na części dostawy
2 ZDW-DN-4-271-86/23 Dostawa urządzeń dla systemu MKA przeznaczonych do obsługi systemu... dostawy
3 ZDW-DN-4-271-70/23 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
4 ZDW-DN-4-271-72/23 Wykonanie nawierzchni asfaltowej w ciągu DW 958 na odcinku pomiędzy... roboty budowlane
5 ZDW-DN-4-271-77/23 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
6 ZDW-DN-4-271-78/23 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
7 ZDW-DN-4-271-79/23 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
8 ZDW-DN-4-271-82/23 Konserwacja nawierzchni bitumicznych polegająca na uszorstnieniu... roboty budowlane
9 ZDW-DN-4-271-84/23 Modernizacja budynku garażowego na terenie Obwodu Drogowego w Starym... roboty budowlane
10 ZDW-DN-4-271-74/23 Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy chodnika przy DW 773 w... usługi
11 ZDW-DN-4-271-85/23 Rozbudowa systemu centralnego zarządzającego systemem MKA w zakresie... usługi
Strona 1 z 1