Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
16.03.2023
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
tryb podstawowy – wariant 1
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Budowa mostu na potoku Jaworzynka w m. Zawoja wraz z rozbudową odcinka DW 957 (dojazdy do mostu)
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-9/23
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
05.04.2023 r. godz. 10:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) platforma e-Zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-63c07c1b-c3d6-11ed-9355-06954b8c6cb9
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie9.23@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Umowa:
Data zawarcia umowy: 22.05.2023 r.
Numer umowy: 121/2023/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Konsorcjum firm: Jerzy Mętel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jerzy Mętel PHU MOST-BUD 34-222 Zawoja 100 – Lider Konsorcjum Stanisław Mętel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Usługi Ogólnobudowlane Mętel Stanisław 34-222 Zawoja 100 – Partner Konsorcjum.

Przedmiot umowy: Budowa mostu na potoku Jaworzynka w m. Zawoja wraz z rozbudową odcinka DW 957 (dojazdy do mostu)

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych