Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 14
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-82/22 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
2 ZDW-DN-4-271-136/22 Rozbudowa skrzyżowań w ciągach dróg wojewódzkich: Część nr 2 –... roboty budowlane
3 ZDW-DN-4-271-135/22 Rozbudowa skrzyżowań w ciągach dróg wojewódzkich: Część nr 1 –... roboty budowlane
4 ZDW-DN-4-271-134/22 Budowa mostu w ciągu DW 981 na potoku Kamienna w m. Polany roboty budowlane
5 ZDW-DN-4-271-133/22 Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa... usługi
6 ZDW-DN-4-271-130/22 Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz – etap II – z podziałem na... roboty budowlane
7 ZDW-DN-4-271-128/22 Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego budowy... usługi
8 ZDW-DN-4-271-127/22 Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy m... usługi
9 ZDW-DN-4-271-123/22 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
10 ZDW-DN-4-271-122/22 Obwodnica Proszowic – etap II – zaprojektowanie i wykonanie robót... roboty budowlane
11 ZDW-DN-4-271-120/22 Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy północnej obwodnicy... usługi
12 ZDW-DN-4-271-118/22 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
13 ZDW-DN-4-271-113/22 Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego budowy... usługi
14 ZDW-DN-4-271-111/22 Obwodnica Brzeszcz – opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie... usługi
Strona 1 z 1