Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
17.03.2023
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2023 – 2024 – z podziałem na części
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-16/23
Wadium:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
- 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) - w kontekście Części nr 18 - 20, 22, 24 - 25, 27 i 29 - 30,
- 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) - w kontekście Części nr 15, 17 i 31 - 33,
- 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) - w kontekście Części nr 28
Odpowiedzi, wyjaśnienia, komunikaty, zmiany treści SWZ / OPW:
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
31.03.2023 r. godz. 09:00

środki komunikacji elektronicznej:
1) platforma e-Zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e8fb50fd-c49c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie16.23@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
Umowa:
1. Numer umowy : 126/2023/ZDW
Data zawarcia umowy : 24.05.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2023 – 2024 – z podziałem na części: Część nr 15 – RDW Myślenice: drogi wojewódzkie nr 964, 968, droga wojewódzka stanowiąca odcinki byłej DK 7

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : F.H.U. MASTELIX Tomasz Mastela Krzeczów 190, 32-433 Lubień ,

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.

2. Numer umowy : 164/2023/ZDW
Data zawarcia umowy : 20.06.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2023 – 2024 – z podziałem na części: Część nr 17 – RDW Myślenice: drogi wojewódzkie nr 964, 967

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Konsorcjum firm: ADIM Sp. z o.o. Biskupice 134, 32-020 Wieliczka – Lider Konsorcjum
Adam Kruszyna prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H.U ADIM Pomoc drogowa Adam Kruszyna Biskupice 134, 32-020 Wieliczka – Uczestnik Konsorcjum,

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.

3. Numer umowy : 165/2023/ZDW
Data zawarcia umowy : 20.06.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2023 – 2024 – z podziałem na części: Część nr 18 – RDW Nowy Sącz: drogi wojewódzkie nr 957, 962

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stachoń Krzysztof Stachoń ul. Ustup 23B, 34-500 Zakopane,

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.

4. Numer umowy : 173/2023/ZDW
Data zawarcia umowy : 22.06.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2023 – 2024 – z podziałem na części: Część nr 19 – RDW Nowy Sącz: drogi wojewódzkie nr 958, 959

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stachoń Krzysztof Stachoń ul. Ustup 23B, 34-500 Zakopane,

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.

5. Numer umowy : 166/2023/ZDW
Data zawarcia umowy : 20.06.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2023 – 2024 – z podziałem na części: Część nr 20 – RDW Nowy Sącz: drogi wojewódzkie nr 960, 961

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stachoń Krzysztof Stachoń ul. Ustup 23B, 34-500 Zakopane,

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.

6. Numer umowy : 158/2023/ZDW
Data zawarcia umowy : 12.06.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2023 – 2024 – z podziałem na części: Część nr 22 – RDW Nowy Sącz: droga wojewódzka nr 969

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna ROL Andrzej Rol Sierockie 51, 34-425 Biały Dunajec,

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.

7. Numer umowy : 156/2023/ZDW
Data zawarcia umowy : 07.06.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2023 – 2024 – z podziałem na części: Część nr 24 – RDW Nowy Sącz: droga wojewódzka nr 971

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : MATUŁA Anita Kurnyta Berest 53, 33-380 Krynica-Zdrój,

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.

8. Numer umowy : 127/2023/ZDW
Data zawarcia umowy : 24.05.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2023 – 2024 – z podziałem na części: Część nr 25 – RDW Nowy Sącz: droga wojewódzka nr 975

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Firma Handlowo-Usługowa FEDKO Sp. J. Gródek nad Dunajcem 244, 33-318 Gródek
nad Dunajcem,

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.

9. Numer umowy : 159/2023/ZDW
Data zawarcia umowy : 12.06.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2023 – 2024 – z podziałem na części: Część nr 27 – RDW Tarnów: drogi wojewódzkiej nr 768, 964

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Konsorcjum firm: LARGO FREZ-BUD Sp. z o.o. ul. Chodenicka 39, 32-700 Bochnia – Lider Konsorcjum ENIGMA Group Sp. z o.o. ul. Chodenicka 39, 32-700 Bochnia – Partner Konsorcjum,

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.

10. Numer umowy : 132/2023/ZDW
Data zawarcia umowy : 30.05.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2023 – 2024 – z podziałem na części: Część nr 28 – RDW Tarnów: drogi wojewódzkiej nr 964, 973, 975

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Kompleksowe Utrzymanie Dróg Mariusz Biedroński ul. Św. Floriana 8B, 33-210 Olesno,

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.

11. Numer umowy : 133/2023/ZDW
Data zawarcia umowy : 30.05.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2023 – 2024 – z podziałem na części: Część nr 29 – RDW Tarnów: drogi wojewódzkiej nr 975, 980

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Konsorcjum firm: Wiesław Matusik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WM Wiesław Matusik Gródek nad Dunajcem 107, 33-318 Gródek nad Dunajcem – Lider Konsorcjum
MATPARK Sp. z o.o. Gródek nad Dunajcem 107, 33-318 Gródek nad Dunajcem – Partner Konsorcjum
Kompleksowe Utrzymanie Dróg Mariusz Biedroński ul. Św. Floriana 8B, 33-210 Olesno,

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.

12. Numer umowy : 124/2023/ZDW
Data zawarcia umowy : 23.05.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2023 – 2024 – z podziałem na części: Część nr 30 – RDW Tarnów: drogi wojewódzkiej nr 982, 984

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Kompleksowe Utrzymanie Dróg Mariusz Biedroński ul. Św. Floriana 8B, 33-210 Olesno,

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

13. Numer umowy : 150/2023/ZDW
Data zawarcia umowy : 06.06.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2023 – 2024 – z podziałem na części: Część nr 31 – RDW Tarnów: drogi wojewódzkiej nr 977, 980

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Przedsiębiorstwo Komunalno-Budowlane KOMBUD Sp. z o.o. ul. Krynicka 6, 33-190 Ciężkowice ,

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.

14. Numer umowy : 134/2023/ZDW
Data zawarcia umowy : 30.05.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2023 – 2024 – z podziałem na części: Część nr 32 – RDW Tarnów: drogi wojewódzkiej nr 977, 980, 981

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Firma Handlowo-Usługowa TRANSROL Antoni Romańczyk Biała Niżna 468, 33-330 Grybów,

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

15. Numer umowy : 135/2023/ZDW
Data zawarcia umowy : 30.05.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2023 – 2024 – z podziałem na części: Część nr 33 – RDW Tarnów: drogi wojewódzkiej nr 977, 979, 993

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA :SZPILA Wojciech Szpila Wilczyska 64, 38-350 Bobowa,

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych