Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 8
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWT-271-2-9/23 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew dostawy
2 RDWT-271-2-11/23 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew dostawy
3 RDWT-271-2-12/23 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew dostawy
4 RDWJ-271-2-1/23 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
5 RDWT-271-2-1/23 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na 4 części dostawy
6 ZDW/DU-3-221/4/2023 „Najem pomieszczeń w budynku nr 2 przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie” usługi
7 RDWNS-271-2-1/23 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
8 RDWNS-271-2-2/23 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
Strona 1 z 1