Data publikacji:
29.06.2022
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
wynajem
Rodzaj zamówienia:
usługi
Jednostka organizacyjna ZDW:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot ogłoszenia:
Dzierżawa części pasa drogowego z przeznaczeniem na czasowy postój samochodów w ramach obsługi ruchu drogowego
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW/DU-3-221/4/2022
Wadium:
-
Ogłoszenie / Zaproszenie:
  • ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) / Opis potrzeb i wymagań (OPW):
  • załącznik graficzny - nr 1a
  • materiały przetargowe
  • oświadczenie oferenta - załącznik nr 3
  • projekt umowy - załącznik nr 4
  • wzór oferty
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
19.07.2022 r. do godz. 12:00
Rozstrzygnięcie postępowania:
  • protokół z przetargu
M. Trela