Data publikacji:
03.11.2022
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Jednostka organizacyjna ZDW:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot ogłoszenia:
"Dzierżawa części pasa drogowego w ramach obsługi ruchu drogowego"
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW/DU/3-221/6/2022
Wadium:
-
Ogłoszenie / Zaproszenie:
  • ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) / Opis potrzeb i wymagań (OPW):
  • materiały przetargowe
  • załącznik graficzny - zał. nr 1
  • wzór oferty - zał. nr 2
  • oświadczenie - zał. nr 3
  • projekt umowy - zał. nr 4
  • deklaracja zawarcia umowy ubezpieczenia - zał. nr 5
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
do 18.11.2022 r. do godz. 10:00
Rozstrzygnięcie postępowania:
  • protokół z przetargu
M. Trela