Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Ogólne

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż w związku z okolicznościami zewnętrznymi, niezależnymi od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, na które nie ma on wpływu, zmianie uległy zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

W związku z wprowadzanymi niezależnie od Zamawiającego zmianami / modyfikacjami zasad dostępu do serwera ftp ze strony twórców wyszukiwarek internetowych dostęp do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) z poziomu tych wyszukiwarek – bazujący na podanym / wygenerowanym na gruncie danego postępowania zamówieniowego konkretnym adresie dostępowym / linku do serwera ftp (zgodnie z informacjami udostępnianymi każdorazowo w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań) może nie być możliwy – w szczególności w przypadku korzystania ze zaktualizowanych wersji przeglądarek.

Jeżeli po wpisaniu w ramach danej przeglądarki internetowej w oknie wyszukiwania konkretnego adresu / linku (wskazanego na stronie danego postępowania i w ramach SIWZ) nie pojawi się okno umożliwiające wpisanie danych dostępowych (nazwy użytkownika: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i hasła: tR@t5VlyAqU), ale pojawi się jakikolwiek komunikat, czy informacja o niemożności przekierowania na stronę serwera ftp, to oznacza to, iż dostęp do serwera ftp z poziomu używanej wyszukiwarki internetowej nie jest już możliwy.

W sytuacji braku dostępu z poziomu wyszukiwarek internetowych, celem uzyskania dostępu do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ udostępnionych na gruncie konkretnych postępowań) konieczne jest zainstalowanie na komputerze stosownej aplikacji dostępowej do serwera ftp (np. FileZilla lub dowolnego innego Klienta FTP, tj. programu korzystającego z protokołu FTP do łączenia się z serwerem ftp), którą można pobrać z internetu.

Po zainstalowaniu i otwarciu takiej aplikacji, w celu odszukania zamieszczonych na serwerze ftp konkretnych dokumentów (materiałów stanowiących OPZ udostępniony na gruncie konkretnego postępowania zamówieniowego), należy:

 1. uzupełnić (wpisać) dane dostępowe do serwera ZDW Kraków (serwer: zdw.krakow.pl, nazwa użytkownika: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., hasło: tR@t5VlyAqU
 2. wyszukać w ramach katalogu głównego ZDW Kraków katalog o nazwie stanowiącej przedostatnią część / człon adresu dostępowego / linku do serwera ftp podanego w ramach danego postępowania (składający się z wyrażenia „wzp” i stosownej podanej cyfry / liczby – wzp1, wzp3, wzp18, etc.),
 3. następnie w tym katalogu wyszukać folder o nazwie stanowiącej ostatnią część / człon adresu dostępowego / linku do serwera ftp podanego w ramach danego postępowania (odnoszący się do oznaczenia numerycznego tego postępowania – składający się z oznaczenia skróconego do ostatnich dwóch liczb przedzielonych podkreślnikiem dolnym (np. 20_20, etc.) albo oznaczenia pełnego (np. ZDW-DN-4-271-20_20) – w zależności od konstrukcji konkretnego adresu dostępowego / linku do serwera ftp podanego na gruncie danego postępowania zamówieniowego).

Zaznacza się, iż uzyskanie dostępu do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ udostępnionych na gruncie konkretnych postępowań) w powyższym trybie, tj. za pomocą aplikacji, będzie wymagało:

 • podania (wpisania) każdorazowo jednolitych i jednakowych w kontekście wszystkich postępowań zamówieniowych danych dostępowych do serwera ZDW Kraków (nazwy serwera, nazwy użytkownika oraz hasła) – zgodnie z następującymi danymi (podanymi powyżej w pkt 1):
  serwer: zdw.krakow.pl
  nazwa użytkownika: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  hasło: tR@t5VlyAqU
 • wyszukania indywidualnie i swoiście oznaczonego dla każdego postępowania zamówieniowego miejsca (katalogu oraz zawartego w nim folderu) zamieszczenia materiałów stanowiących OPZ udostępniony na gruncie danego postępowania – zgodnie z instrukcją podaną powyżej (pkt 2 i 3).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższymi informacjami) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl, których wszczęcie (publikacja) nastąpiła przed dniem 22.04.2021 r. – zarówno postępowań już ukończonych (archiwalnych), jak i postępowań będących jeszcze w toku.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Deklaracja dostępności Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Wstęp Deklaracji

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.zdw.krakow.pl/.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie (w skrócie ZDW):

Telefon: +48 (12) 44-65-701, (12) 637-28-79

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres korespondencyjny: ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://www.zdw.krakow.pl/ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2015-05-19.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-08.

Strona internetowa https://www.zdw.krakow.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań ZDW,
 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań ZDW.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • posiada określony atrybut <lang>,
 • większość obrazków i linków posiada opis alternatywny w atrybucie  „alt",
 • nie używa tabel to budowy szkieletu strony,
 • posiada odpowiedni kontrast  (min. 4 do 1),
 • używa list określonych i nieokreślonych do budowy elementów nawigacji,
 • używa znaczników nagłówków do budowy i podziału treści,
 • pozwala na znaczne powiększenie treści za pomocą narzędzi popularnych przeglądarek.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot zewnętrzny o nazwie GTHST Michał Łuszcz, 39-110 Wielopole Skrzyńskie 490, NIP: 818 160 84 87, Regon: 180800436, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 727 932 332

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-17.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie  do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczony został Krzysztof Wandas,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: +48 12 44 65 762 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie posiada siedzibę przy ul. Głowackiego 56 w dzielnicy Bronowice. Z Dworca Głównego do ZDW można dojechać liniami tramwajowymi nr 4,14, 24 (przystanek Głowackiego, około 650 metrów od ZDW) oraz szybką koleją aglomeracyjną (przystanek Kraków Łobzów, około 700 metrów od ZDW).

Do budynku ZDW prowadzi wejście po 11 schodach. Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – winda). Zapewniona jest w sposób głosowy informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku – portier. Jest zapewniony wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego. W ZDW nie ma zainstalowanej pętli indukcyjnej. Dwójka pracowników zna podstawy języka migowego. Na stronie internetowej informacje o zakresie działalności ZDW są zapewnione w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo oraz informacji w tekście łatwym do czytania. Ponadto komunikacja z Urzędem jest zapewniona na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZARZĄDZIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE

KLAUZULA INFORMACYJNA

Realizując obowiązek informacyjny na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), - tzw. RODO, pragniemy Państwa poinformować o zasadach na jakich odbywa się przetwarzanie danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach w tym zakresie.


Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie siedzibą w Krakowie przy ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, z którym można się skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków;
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.zdw.krakow.pl/kontakt.html
 • telefonicznie: (12) 44-65-700.


Inspektor Ochrony Danych

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego przez Administratora:

 • adres: Inspektor Ochrony Danych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Cel i podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe będą lub mogą być przetwarzane tylko i wyłączenie na zasadach określonych w Art. 6 unijnego Rozporządzenia RODO i w zakresie niezbędnym do realizacji określonego celu; na podstawie prawa - w celu wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych oraz zadań realizowanych w interesie publicznym, w celu realizacji umów, w celu ochrony i dochodzenia roszczeń, dla ochrony Państwa żywotnych interesów lub na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie.
Zadania oraz obowiązki prawne ciążące na Administratorze wykonujemy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i aktów prawa miejscowego określających prawa i obowiązki jednostek realizujących zadania publiczne.


Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą danych osobowych będą lub mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub odrębnych umów, a w szczególności:

 • podmioty zewnętrzne (podmioty przetwarzające) uprawnione do przetwarzania danych w imieniu Administratora, w celu realizacji zleconych im usług lub w ramach współpracy - niezbędnych dla działalności Administratora,
 • uprawnione organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, które mogą otrzymywać dane w celu wypełniania ciążących na nich obowiązków prawnych, a którym Administrator jest zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) czy organizacji międzynarodowych, chyba że będzie to wynikało z umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.


Okres przechowywania danych osobowych - kryteria jego ustalania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji naszych celów przetwarzania, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator.


Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewiduje właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów.


Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa w zakresie udostępnionych swoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do przetwarzanych danych,
 • prawo do  sprostowania danych,
 • prawo  do usunięcia  danych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach zadań realizowanych w interesie publicznym,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).


Wymogi podania danych i ewentualne konsekwencje ich niepodania

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub  jest niezbędne dla zawarcia z Państwem umowy.


Administrator danych przetwarzanych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni stopień ochrony Państwa danych osobowych.

Administrator