Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż w związku z okolicznościami zewnętrznymi, niezależnymi od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, na które nie ma on wpływu, zmianie uległy zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

W związku z wprowadzanymi niezależnie od Zamawiającego zmianami / modyfikacjami zasad dostępu do serwera ftp ze strony twórców wyszukiwarek internetowych dostęp do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) z poziomu tych wyszukiwarek – bazujący na podanym / wygenerowanym na gruncie danego postępowania zamówieniowego konkretnym adresie dostępowym / linku do serwera ftp (zgodnie z informacjami udostępnianymi każdorazowo w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań) może nie być możliwy – w szczególności w przypadku korzystania ze zaktualizowanych wersji przeglądarek.

Jeżeli po wpisaniu w ramach danej przeglądarki internetowej w oknie wyszukiwania konkretnego adresu / linku (wskazanego na stronie danego postępowania i w ramach SIWZ) nie pojawi się okno umożliwiające wpisanie danych dostępowych (nazwy użytkownika: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i hasła: tR@t5VlyAqU), ale pojawi się jakikolwiek komunikat, czy informacja o niemożności przekierowania na stronę serwera ftp, to oznacza to, iż dostęp do serwera ftp z poziomu używanej wyszukiwarki internetowej nie jest już możliwy.

W sytuacji braku dostępu z poziomu wyszukiwarek internetowych, celem uzyskania dostępu do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ udostępnionych na gruncie konkretnych postępowań) konieczne jest zainstalowanie na komputerze stosownej aplikacji dostępowej do serwera ftp (np. FileZilla lub dowolnego innego Klienta FTP, tj. programu korzystającego z protokołu FTP do łączenia się z serwerem ftp), którą można pobrać z internetu.

Po zainstalowaniu i otwarciu takiej aplikacji, w celu odszukania zamieszczonych na serwerze ftp konkretnych dokumentów (materiałów stanowiących OPZ udostępniony na gruncie konkretnego postępowania zamówieniowego), należy:

 1. uzupełnić (wpisać) dane dostępowe do serwera ZDW Kraków (serwer: zdw.krakow.pl, nazwa użytkownika: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., hasło: tR@t5VlyAqU
 2. wyszukać w ramach katalogu głównego ZDW Kraków katalog o nazwie stanowiącej przedostatnią część / człon adresu dostępowego / linku do serwera ftp podanego w ramach danego postępowania (składający się z wyrażenia „wzp” i stosownej podanej cyfry / liczby – wzp1, wzp3, wzp18, etc.),
 3. następnie w tym katalogu wyszukać folder o nazwie stanowiącej ostatnią część / człon adresu dostępowego / linku do serwera ftp podanego w ramach danego postępowania (odnoszący się do oznaczenia numerycznego tego postępowania – składający się z oznaczenia skróconego do ostatnich dwóch liczb przedzielonych podkreślnikiem dolnym (np. 20_20, etc.) albo oznaczenia pełnego (np. ZDW-DN-4-271-20_20) – w zależności od konstrukcji konkretnego adresu dostępowego / linku do serwera ftp podanego na gruncie danego postępowania zamówieniowego).

Zaznacza się, iż uzyskanie dostępu do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ udostępnionych na gruncie konkretnych postępowań) w powyższym trybie, tj. za pomocą aplikacji, będzie wymagało:

 • podania (wpisania) każdorazowo jednolitych i jednakowych w kontekście wszystkich postępowań zamówieniowych danych dostępowych do serwera ZDW Kraków (nazwy serwera, nazwy użytkownika oraz hasła) – zgodnie z następującymi danymi (podanymi powyżej w pkt 1):
  serwer: zdw.krakow.pl
  nazwa użytkownika: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  hasło: tR@t5VlyAqU
 • wyszukania indywidualnie i swoiście oznaczonego dla każdego postępowania zamówieniowego miejsca (katalogu oraz zawartego w nim folderu) zamieszczenia materiałów stanowiących OPZ udostępniony na gruncie danego postępowania – zgodnie z instrukcją podaną powyżej (pkt 2 i 3).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższymi informacjami) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl, których wszczęcie (publikacja) nastąpiła przed dniem 22.04.2021 r. – zarówno postępowań już ukończonych (archiwalnych), jak i postępowań będących jeszcze w toku.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.