Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 28
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWT-271-2-1/23 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na 4 części dostawy
2 ZDW-DN-3-271- 4/23 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na... usługi
3 RDWK/UNSS/3/2023 Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz... usługi
4 ZDW-DN-3-271-7/23 "Dostawa materiałów biurowych do siedzib Zarządu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
5 RDWK-UNSS/4/2023 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
6 RDWT/UNSS/3/2023 Zakup bloków betonowych z podziałem na części dostawy
7 ZDW-DU-3-271-1/1/23 „Dostawa 2 800 litrów oleju opałowego przeznaczonego do ogrzewania... dostawy
8 RDWT-271-2-9/23 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew dostawy
9 ZDW-DU-3-271-1/2/23 "Monitorowanie 2 sztuk minikopartek JCB" usługi
10 ZDW-DN-3-271-45/23 Wykonanie przeglądu klimatyzacji w siedzibie Zarządu Dróg... usługi
11 RDWT-271-2-11/23 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew dostawy
12 ZDW/DU-3-221/4/2023 „Najem pomieszczeń w budynku nr 2 przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie” usługi
13 RDWT-271-2-12/23 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew dostawy
14 ZDW-DN-3-271-56/23 Doręczanie świadczeń pieniężnych w formie przekazów pocztowych lub... usługi
15 ZDW-DN-3-271-53/23 „Zakup i dostawa środków ochrony osobistej, sprzętów oraz środków do... dostawy
Strona 1 z 2