Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 61
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-128/22 Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego budowy... usługi
2 ZDW-DN-4-271-130/22 Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz – etap II – z podziałem na... roboty budowlane
3 ZDW-DN-4-271-133/22 Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa... usługi
4 RDWT-271-2-1/23 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na 4 części dostawy
5 ZDW-DN-3-271- 4/23 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na... usługi
6 ZDW-DN-4-271-8/23 Rozbudowa skrzyżowań w ciągach dróg wojewódzkich: Część nr 3 –... roboty budowlane
7 RDWNS/UNSS/4/2023 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Obwodu Drogowego w... usługi
8 RDWNS/UNSS/5/2023 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Obwodu Drogowego w... usługi
9 RDWK/UNSS/2/2023 Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz... usługi
10 RDWK/UNSS/3/2023 Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz... usługi
11 ZDW-DN-3-271-7/23 "Dostawa materiałów biurowych do siedzib Zarządu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
12 ZDW-DN-4-271-10/23 Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz – etap II – z podziałem na... roboty budowlane
13 RDWK-UNSS/4/2023 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
14 ZDW-DN-4-271-13/23 Obwodnica Proszowic – etap II – zaprojektowanie i wykonanie robót... roboty budowlane
15 RDWT/UNSS/3/2023 Zakup bloków betonowych z podziałem na części dostawy
Strona 1 z 5