Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 44
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
16 ZDW-DN-3-271-56/23 Doręczanie świadczeń pieniężnych w formie przekazów pocztowych lub... usługi
17 ZDW-DN-3-271-53/23 „Zakup i dostawa środków ochrony osobistej, sprzętów oraz środków do... dostawy
18 RDWNS-271-2-2/23 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
19 RDWJ-271-2-1/23 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
20 ZDW-RDWJ-271-1-028/23 Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz... usługi
21 ZDW-DN-4-271-52/23 Dostawa i montaż stacji meteo dostawy
22 ZDW-DN-4-271-70/23 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
23 ZDW-DN-4-271-74/23 Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy chodnika przy DW 773 w... usługi
24 ZDW-DN-4-271-72/23 Wykonanie nawierzchni asfaltowej w ciągu DW 958 na odcinku pomiędzy... roboty budowlane
25 ZDW-DU-3-271-1-36/23 Remont pomieszczeń w budynku nr 2 ZDW w Krakowie przy ul... roboty budowlane
26 ZDW-DU-3-271-1-37/23 Remont budynku nr 2 w miejscowości Piwniczna Zdrój ul. Kościuszki 1 roboty budowlane
27 ZDW-RDWJ-271-1-040/23 Zakup i dostawa wody mineralnej dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
28 ZDW-DN-4-271-76/23 Interwencyjne usuwanie pojawiających się na skutek zdarzeń drogowych... usługi
29 ZDW-DN-4-271-77/23 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
30 ZDW-DN-4-271-78/23 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
Strona 2 z 3